Hoppa till sidans innehåll

Hemtjänst med hjärta

När du träffar våra medarbetare möts du av vänlighet och det bemötande du vill ha. Vi vill att du ska träffa personer du känner igen och vi strävar efter att våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor.

Med hjärta – utan vinstsyfte

Många tror att hemtjänst är för den med stora behov. Men det är kanske hjälp med det lilla som underlättar din vardag. Du bestämmer själv vem som ska utföra din hemtjänst–och hur du vill att den ska vara.

Ditt hem är ditt. Och med rätt hem-tjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar. Vi vill gärna vara med och göra det möjligt. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv bestämmer hur du vill ha det. Med lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill. I ditt eget hem.

Vad kan vi göra?

Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan till exempel vara inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Kanske mår du bra av komma ut på en promenad?
Vi anpassar oss efter dina behov.

Kompetent personal

När du träffar våra medarbetare möts du av vänlighet och det bemötande du vill ha. Vi vill att du ska träffa personer du känner igen och vi strävar efter att våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor.
Vi har också speciell kunskap kring personer med demenssjukdom och palliativ vård (vård i livets slutskede).

Hemtjänst efter område

Vi har tre hemtjänstgrupper som utgår från våra trygghetsboenden.

Dessa är:

Bräcke hemtjänst Berga ( Ramstorp)

Bräcke hemtjänst Stolplyckan (Stolplyckan)

Bräcke hemtjänst Valla/T1 ( Solrosen/Översten)

När du larmar

När du trycker på ditt trygghetslarm går signalen direkt till vår särskilda larmgrupp. Denna utgår från Stolplyckans trygghetsboende och svarar direkt på larm för hela området City syd i centrala Linköping.. Dvs Berga, Stolplyckan, Valla

Vilket område du tillhör beror på var du bor. Bräcke diakoni utför hemtjänst i områdena:

Berga
Ramshäll
Valla
T1
Stolplyckan

Är du osäker kan du  ta hjälp av kommunens karta

Vi är Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En hundraårig, idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.

20220928-Stegen-075

Nu inför vi telefontider

30 januari 2024

För att underlätta kontakten med oss inför vi nu telefontider. Dessa börjar gälla från 1 februari 2024. På dessa tider är vi extra tillgängliga: Vardagar: kl…

Läs nyheten

Äldreombudsmannen på besök

19 oktober 2023

Läs nyheten