Hoppa till sidans innehåll

Om Lefflergården

Lefflergården är ett nybyggt LSS-boende belägen i Bräcke i Göteborg. Vi välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS. Vi finns till för dig som vill ha ett eget boende och styra över din egen vardag men fortfarande behöver stöd och tryggheten av att någon alltid finns nära till hands.

Lefflergården ingår i kvarteret Leffler som består av tre hyreshus. Här bor studenter, pensionärer och familjer med vuxna och barn. De tre husen ligger inbäddade i grönska med trivsamma och tillgängliga gårdar. I närområdet finns naturområde, köpcentrum och goda kommunikationer.

DSC 0184 RED

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska samt de resurser och förmågor som varje människa har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

 

Bracke-diakoni-LSS-boende-Leffler-20221207026

Kompetens och personal

Bräcke diakoni har många års erfarenhet av målgruppen och av att bedriva verksamhet inom LSS. Våra medarbetare har hög kompetens genom adekvat utbildning och/eller erfarenhet av arbete med personer i personkrets 1 enligt LSS. Vi ger även våra medarbetare kontinuerlig kompetensutvecklingen för ny kunskap, utmaning av tankegångar och för att ständigt utveckla både medarbetarna och organisationen.