Hoppa till sidans innehåll

Jag har inte fyllt 18, kan jag få vaccin?

30 maj 2023

Ja, i dagsläget erbjuds allmän vaccination mot covid-19 till personer som är 12 år eller äldre.

Information om samtycke till dig som bor i Västra Götaland: Av praktiska skäl bör en samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare tas med för att underlätta vaccinationsprocessen. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Information om samtycke till dig som bor i Region Jönköping: Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke har skickats hem till dig per post. Den måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.