Hoppa till sidans innehåll

Ja, i dagsläget erbjuds allmän vaccination mot covid-19 till personer som är 12 år eller äldre.

Information om samtycke till dig som bor i Västra Götaland: Av praktiska skäl bör en samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare tas med för att underlätta vaccinationsprocessen. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Information om samtycke till dig som bor i Region Jönköping: Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke har skickats hem till dig per post. Den måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som gjorde att du fick vård på en akutmottagning eller behövde läggas in på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du fått en sådan kraftig reaktion efter en vaccination.

Gravida kvinnor har ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och även för att föda för tidigt. Vaccin ger ett effektivt och säkert skydd och alla gravida rekommenderas därför vaccination mot covid-19. Du rekommenderas också vaccin om du är gravid och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det rekommenderas också utifrån din ålder och ditt BMI. Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer på dig som är gravid:

 • Du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
 • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Det gäller inte dig som har graviditetsdiabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du är 35 år eller äldre.
 • Du har ett BMI över 30 när du skriver in dig på barnmorskemottagningen.
 • Du rekommenderas vaccin efter graviditetsvecka 12.

Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Det finns hittills inte något som tyder på att fostret eller den som är gravid påverkas negativt av vaccinationen. Du behöver därför inte oroa dig om det visar sig att du var gravid utan att du visste om det när du vaccinerar dig. Det kan vara bra att berätta för barnmorskan att du är vaccinerad mot covid-19.

Ja, du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 har skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar och därför behöver du vaccinera dig

Nej, du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Samma sak gäller om du blir sjuk mellan dos ett och dos två. Ta inte dos två förrän du är helt frisk och inte har några symtom på infektion, exempelvis feber.

Du ska provta dig om du har symtom som tyder på covid-19.

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. Du kan ta receptfria läkemedel om du har ont eller mot febern, om det behövs.

Det är ovanligt men några som har fått kraftiga biverkningar av dos ett kan behöva vänta med att ta dos två. Det gäller om något av följande stämmer in på dig:

 • Du fick så kraftiga biverkningar av den första dosen att du behövde söka vård.
 • Du har tidigare haft covid-19 och fick hög feber och kände dig mycket sjuk i mer än ett dygn efter den första dosen vaccin.

Prata med en läkare om hur du ska göra.

Nej, du kan inte välja vaccin. Inte hos oss och inte heller hos någon annan vårdcentral. Här är sådant som påverkar vilket vaccin du får:

 • Hur många doser regionerna får av de olika vaccinen.
 • När vaccinen kommer till regionen.
 • Din ålder, alla vaccin ges inte till personer under 65 år.
 • Om du är allergisk mot något ämne som finns i ett särskilt vaccin.
 • Om du får behandling med dialys eller har genomgått en organtransplantation eller benmärgstransplantation.

Du kommer förmodligen inte kunna välja vilket vaccin du får senare heller, om du skulle välja att tacka nej till det vaccin som du erbjuds nu. Under perioden som du inte är vaccinerad har du inget skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. Information om vilka som vaccineras just nu finns på din vårdcentrals webbplats. Här hittar du länkar till alla våra vårdcentraler.

Det tre olika typer av covidbevis för dig som ska resa:

Är du vaccinerad kan du få ett vaccinationsbevis. 
Du beställer själv ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.seEtt vaccinationsbevis är giltigt i 90 dagar från att det har utfärdats. Därefter kan du hämta ett nytt. OBS: När du vaccinerar dig får du med dig ett vaccinationskort. Här står vilket datum du fick din vaccination, vilken sort du och vilket batchnummer din dos kom ifrån. Vaccinationskort är inte samma sak som vaccinationsbevis.

För dig som har varit sjuk i covid-19 är det i särskilda fall möjligt att skaffa ett tillfrisknandebevis.
Tillfrisknandebevis är ett bevis på att du varit sjuk i covid-19 men har tillfrisknat. Detta kan endast utfärdats om du testats av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Egenprovtagning och självtester gäller inte utan personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Tänk också på att det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat. Beviset får vara högst 180 dagar gammalt. Kontakta oss för att få hjälp tillfrisknandebevis.

Är du inte vaccinerad är det möjligt att göra ett test för covid-19. Om testet är negativt kan du få ett testbevis. 
Tänk på att äldre test för covid-19 eller test som du tar själv inte gäller, testet måste tas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Tänk på att olika länder har olika regler kring typ av test och giltighet, ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till. Vi utfärdar inte testbevis. Gå till e-hälsomyndighten för en lista på vårdgivare som utfärdar testbevis. 

Läs mer om de olika covidbevisen eHälsomyndigheten.