Hoppa till sidans innehåll
Två personer sitter och pratar vid ett bord

Vårt arbetssätt

 

Vi lägger fokus på det friska

Att drabbas av en kognitiv sjukdom mitt i livet upplevs av många som skrämmande. Det är svårt att inte längre kunna göra saker som tidigare varit självklara och att inte veta hur det ska bli i framtiden. Vi vill understryka att det är viktigt att tillåta sig själv att vara ledsen över att du drabbats av en svår sjukdom men det är lika viktigt för oss att lyfta fram allt det du fortfarande kan göra trots den kognitiva sjukdomen. Du är inte ensam, det finns många som drabbats av kognitiv sjukdom och som på olika sätt lärt sig att leva med sin sjukdom. Livet blir annorlunda men det finns fortfarande mycket att uppleva och glädjas över.

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska samt de resurser och förmågor som varje människa har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala aktiviteter. Exempel på aktiviteter är: utflykter, högläsning, korsordslösning, simning, rörelseträning, gym, målning, museibesök, promenader, massage, biljard, pingis och musik.

Vi arbetar också med KASAM – känslan av sammanhang, och att stärka ditt välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart, ökas känslan av meningsfullhet. Detta är utgångspunkten i vårt arbetssätt på Västergården.

Vård och omsorg

När du flyttar till Västergården får du berätta om vad som är viktigast för dig just nu. Sedan gör vi tillsammans med dig och dina anhöriga en kartläggning av din situation. I kartläggningen uppmärksammar vi exempelvis:

  • Vad du kan och själv klarar (resurser)
  • Vilket stöd som finns runt omkring dig, exempelvis vilka hjälpmedel eller personer i din närhet som stöttar dig. (möjligheter)
  • Vad du har för behov av stöd (behov)
  • Om det finns saker runtomkring dig som hindrar dig, exempelvis avsaknaden av hjälpmedel (hinder)

Nu kan vi tillsammans sätta personliga mål och skapa insatser för att du ska kunna nå målen. Insatserna kan vara stödjande/tränande eller kompenserande.

Här kan du läsa mer om PDU – personcentrerad dokumentation och uppföljning.

 

Läs eller ladda ner Folder om PDU

 

Försättsblad på folder om PDU

Mer om hur vi arbetar