Hoppa till sidans innehåll
Bräcke mötesplats Minikluben

Vi ger barnen stöd att använda och utveckla sin kapacitet

Miniklubben är en unik mötesplats och träningsgrupp för små barn (0-3 år) med motoriska svårigheter. Barnen lär sig och utvecklas tillsammans genom lek, sång och mycket rörelse.

 

Om Miniklubben

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen. När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.

Med hjälp av konduktiv pedagogik – en specialpedagogik som riktar sig till barn med neurologiskt relaterade rörelsehinder – utmanas barnens förmågor genom ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga utmaningar, professionellt stöd och en positiv attityd.

På Miniklubben arbetar vi i grupp men möter ditt barn efter hens individuella förutsättningar. Du som förälder spelar en aktiv roll i ditt barns utveckling och får vägledning och praktiska tips på hur du på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till ditt barns behov.  Samtidigt lär du dig hur du fysiskt kan stötta ditt arn på bästa sätt.

Är Miniklubben rätt för dig och ditt barn?  

Då hjärnans potential är störst i de tidiga utvecklingsstadierna av livet, är konduktiv pedagogik till stor nytta för bebisar och småbarn. Därför vänder vi oss till de allra minsta, till Miniklubben är barn upp till 3 års ålder med motoriska svårigheter och du som förälder välkommen.

Vi rekommenderar Miniklubben för barn med neurologiskt relaterade rörelsestörningar (t ex Cerebral Pares), för tidigt födda barn, barn med försenad rörelseutveckling samt barn som har svårigheter med balans och samordning av rörelser.

På Miniklubben får även du som förälder vägledning och praktiska tips på hur du på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, leksituationer och dagliga aktiviteter till barnets behov.

20220928-Stegen-009

Miniklubbens träffar

Förskolan Stegens lokaler:
Bräcke Östergårdsväg 15A, Göteborg.
Träningen är kostnadsfri.

 

OBS: Begränsat antal platser.
Vi tar löpande emot anmälningar. Frågor eller vill du skicka in en intresseanmälan, klicka på länken nedan eller maila hanna.bereczki@brackediakoni.se

Intresseanmälan till Miniklubben

Sagt av föräldrar om Miniklubben

”Genom att använda och utföra de övningar som getts har hen utvecklat sin motorik och blivit starkare och stabilare i kroppen. Även hens kognitiva förmåga har utvecklats”

”Hen har lärt sig att stå kortare stunder själv samt ta något steg. Har blivit stadigare.”

”Träffa andra barn, bra träning. Träffa andra familjer i liknande situation.”

”Att bättre förstå hur jag kan träna mitt barn. Att bli en del av en grupp föräldrar”

Sociala medier

Vi uppdaterar och lägger ut en hel del information och lite bilder från våra träffar på vårt Instagramkonto. Följ oss där och få inspiration och håll dig uppdaterad kring vad som händer i Miniklubben!