Hoppa till sidans innehåll

Ett stöd till föräldrar

Bräcke projekt Delaktighet och stöd riktade riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Fokus var att lyfta frågor om delaktighet och eget inflytande men också det större omsorgsansvar som många föräldrar har. Projektet är nu avslutat.

 

Om projektet

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället. Projektet Delaktighet och stöd vände sig till personer med funktionsnedsättning och föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättningar. Projektet riktade uppmärksamhet mot hur man kan öka graden av delaktighet och eget inflytande men visade samtidigt på det utökade omsorgsansvar som många föräldrar har, och vad det kan innebära.

Inom projektet tog vi fram material till en studiecirkel som hette När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden. Studiecirkeln möttes av ett stort intresse och kommer att leva vidare inom kommuners anhörigstöd, anhörigföreningar inom Anhörigas Riksförbund och lokala avdelningar inom Studieförbundet Vuxenskolan. 

Projektet omfattade även samtalsgrupper, workshop, temakvällar och konferenser.

Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Arvsfonden, i samarbete med Anhörigas Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar- Göteborg och Studieförbundet Göteborg.

Projektet startade 2013 och avslutades juli 2016.

Slutkonferens och film

Våren 2016 hölls slutkonferensen för Bräcke projekt Delaktighet och stöd. Här kan du se föreläsningarna från konferensen.

Inom projektet gjordes också filmen ”Den osynliga handen”  där föräldrar berättar om sina erfarenheter. Du kan se filmen, som finns på Yotube, nedan.

Kontakt:

Thomas Schneider
Tel: 031-50 27 45
thomas.schneider@brackediakoni.se

 

Ladda ner material
Här kan du ladda ner material till studiecirkeln När jag inte längre är med.

Studiematerial
Handledarmaterial
Levnadsberättelse

Cookies krävs

Du behöver acceptera vår användning av tredjeparts-cookies för att kunna se detta Youtube-klippet.

Se klippet på Youtube istället