Hoppa till sidans innehåll
Capaboo

Digitalt verktyg för omsorgsverksamheter

Capaboo fokuserar på vad du kan

Grunden i Capaboo är ett utvecklat arbetssätt som syftar på att fånga och stärka personers resurser genom att se varje människas kapabilitet och kapacitet. Resurser är de kunskaper, kompetenser och livserfarenheter som vi alla människor är bärare av, som belyser det jag kan trots sjukdom eller funktionsnedsättning.

Stärker självkänslan

Vad händer om vi lägger förstoringsglaset på vad en person kan? De resurser, kunskaper, kompetenser och livserfarenheter som hon och alla människor är bärare av. Har det någon betydelse om personal inom vården och omsorgen anstränger sig för att öka antalet gånger som hon under en dag får uppleva att ”JAG KAN!”?

Individen är alltid huvudpersonen i sitt liv, men runt omkring individen finns också andra personer som är viktiga i processen. Systemet Capaboo fokuserar på individens resurser och kopplar samman alla nyckelpersoner som tillsammans hjälper till att stärka individens identitet och banar väg för fortsatt välmående.

Lärande genom reflektion  och utvärdering

Grunden i Capaboo är att koppla samman det som är viktigast för den enskilde personen (personliga mål) med dennes resurser och utifrån det skapa uppföljningsbara insatser för att nå målen.

Capaboo kan illustreras som en arbetsprocess där de olika stegen är nära sammankopplade. Processen skapar lärande genom reflektion och utvärdering kring vad som är viktigt för personen och till vilken utsträckning målen uppfylls.

Kontakt:
Anna Jonsgården
Tel: 031-50 25 38

Samarbetspartner:
Alkit Communications AB

Ladda ner material:
Broschyr om Capaboo

”Arbetssättet i Capaboo hjälper till att fånga alla delar av det som är jag. Capaboo synliggör resurser, skräddarsyr insatser och skapar struktur. Med it-stödet blir det grafiskt, tydligt och uppföljningsbart.”

Vår resa

Capaboo kallades tidigare PDU (Personcentrerad dokumentation och uppföljning) och skapades som en del av ett Vinnova projekt med start 2013 som också var en del av Famnas testbädd för personcentrerad vård och omsorg.

Capaboo utgår ifrån Internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation.

IT-stödet för Capaboo utvecklas av Alkit Communications AB i samarbete med Bräcke diakoni.

Mer information:

Läs med om ICF