Hoppa till sidans innehåll
PDU – personcentrerad dokumentation och uppföljning

Arbetssätt som stärker självkänslan

PDU gör det möjligt att skräddarsy insatser utifrån personers behov och egna resurser.

 

PDU fokuserar på enskildas resurser

”Sofia är sjuk och klarar inte själv av sin vardag.” Vad händer om vi lägger förstoringsglaset på vad Sofia kan? De resurser, kunskaper, kompetenser och livserfarenheter som hon och alla människor är bärare av. Har det någon betydelse om personal inom vården och omsorgen anstränger sig för att öka antalet gånger som hon under en dag får uppleva att ”JAG KAN!”?

Vår erfarenhet på Bräcke diakoni är att ett är att ett fokus på vad personen kan gör stor skillnad för självkänslan, självförtroendet och upplevelsen av livskvalitet. Men också att det kan kompensera för bristande resurser och minska och förebygga sjukdomssymtom.

Att fokusera på personens resurser kan faktiskt också innebära att personen bibehåller eller ibland till och med förbättrar sin funktionsförmåga, trots en framskridande sjukdom. För att uppnå detta har vi utvecklat ett arbetssätt som syftar på att fånga och stärka personens resurser, genom PDU.

PDU kan illustreras som en arbetsprocess där de olika stegen är nära sammankopplade. Processen skapar lärande genom att den hela tiden tvingar oss att reflektera och utvärdering kring vad som är viktigt för Sofia och till vilken utsträckning hennes personliga mål uppnås genom det stöd vi ger.

En del av Famnas testbädd

Personcentrerad dokumentation och uppföljning, PDU, möjliggör uppföljning av vård/omsorgsinsatser utifrån vad som är viktigt för den enskilde. PDU bygger på medskapande och synliggör den enskildes resurser och stärker personens självkänsla. PDU skräddarsyr insatser utifrån personens behov och stödjer skapandet av en genomförandeplan utifrån socialtjänstlagens nationella värdegrund.

PDU stöds av ett IT-verktyg som tar hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation.
Här kan du läsa mer om ICF.

PDU är en del av Famnas testbädd för personcentrerad vård och omsorg. Famna är riksorganisationen för idéburen vård och omsorg – vars medlemmar återinvesterar vinsten. Testbädden drivs tillsammans med Bräcke diakoni, Jönköping Academy; Jönköping University och Alkit Communications AB och får ekonomiskt stöd från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet).

Kontakt:

Thomas Schneider 
Tel: 031-50 27 45 
thomas.schneider@brackediakoni.se

Louise Gehandler
Tel: 031-50 25 34
louise.gehandler@brackediakoni.se

 

 

Sofias berättelse

Sofia Qvist är huvudpersonen i vår kortfilm om PDU. Hon bodde på Bräcke diakonis korttidsboende för personer under 65 år, som drabbats av kognitiv svikt. Sofias drömmar, önskemål, resurser och behov har inspirerat oss att utveckla vårt arbete mot en mer personcentrerad omsorg. Utgångspunkten är ett samarbete mellan Sofia, hennes närstående och de professionella hon möter i sin omvårdnad.