Hoppa till sidans innehåll

Neurologisk rehab

Programmet riktar sig till dig som lever med någon form av neurologisk diagnos eller skada. Rehabiliteringen är teambaserad. Teamet består av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut med tillgång till dietist och logoped.

Utifrån en individuell bedömning utformar vi tillsammans en rehabiliteringsplan. Vi utgår ifrån det du kan och tar sikte på det du vill kunna klara av när du åker härifrån. Målet med din vistelse är att du ska kunna bibehålla din bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga

Under din rehabiliteringsperiod kommer du erbjudas att delta i såväl gruppaktiviteter som enskild träning. I rehabiliteringsprogrammet ingår olika former av fysisk och aktivitetsbaserad träning. Vi kommer också erbjuda informationstillfällen gällande t.ex. kost, fysisk aktivitet och hälsa där du har möjlighet att utveckla olika strategier för att klara din vardag utifrån dina förutsättningar. Tid kommer även att finnas för återhämtning och reflektion.

Sök rehabilitering för neurologisk rehab

Du som är  bosatt i Västra Götaland kan söka hit via din läkare som skickar en remiss för rehabilitering till remitteringssekreteriat för bedömning. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Bräcke rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.