Hoppa till sidans innehåll

Rehabprogrammet – Reumatiker

Vårt reumatiska rehabiliteringsprogram utgår vi från Svensk Reumatolog Förenings Rekommendationer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR), (länk, öppnas i nytt fönster).

Rehabiliteringen är teambaserad och läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut gör en individuell bedömning av dina behov och en individuell vårdplan utarbetas av teamet i samråd med dig. Vårdplanen utgår från dina mål, resurser/ hinder, egna förväntningar och behov. Vi kommer att ge dig allt det stöd du behöver – men vi kommer också att utmana dig.

Vi vill ge dig möjlighet att våga prova saker, tänka nytt och tänja på dina gränser. Om du har viljan, har vi verktygen. Vårt mål är att du ska få ökad livskvalitet och funktionsförmåga fysiskt, psykiskt såväl som socialt. Du får under vistelsen värdefull kunskap men också tid för återhämtning och reflektion.

Du är del i en grupp av tio personer och ni har ett gemensamt schema med aktiviteter och föreläsningar som ni deltar i. Utöver gemensamma aktiviteter kommer enskilda tider till terapeuter, dietist, enskilda samtal med psykoterapeut/kurator om behov av detta framkommer vid inskrivning.

Fysioterapeuten skapar tillsammans med dig ett individuellt träningsprogram som du gör i träningshallen ihop med gruppen och där finns två fysioterapeuter tillgängliga för stöd i träningen. Du har tillgång till träningshallen under träningsgruppen och kvällar och helger. Vattenträning i 34-gradig vattenbassäng startar du dagen med och sen tar ett varierat program vid med olika fysiska aktiviteter som individuell träning i gym, stavgång, fotgympa, stationsträning, styrka och rörlighet. Arbetsterapeuten tar hand om dina händers träning anpassad till dina behov och arbetar även med levnadsvanor individuellt. Vi har mediyoga eller basal kroppskännedom, avspänning med mera.  Föreläsningar kring levnadsvanor och dess påverkan vid reumatiska sjukdomar finns på programmet som fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol, rökning med mera.

I gruppen träffar du andra med liknande erfarenheter och samvaro är viktig här på Bräcke Rehabcenter Mösseberg men du har också möjlighet till egen tid. Gemenskapen här ger möjlighet att träffa nya vänner och knyta kontakter som kan vara livet ut.

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget Västra Götalandsregionen söks via din läkare på din reumatologiska mottagning. De skickar en remiss och betalningsförbindelse till oss och därefter kallas du i god tid till din rehabiliteringsvistelse.