Hoppa till sidans innehåll

NPU – neuropsykiatrisk utredning

Bräcke Rehabcenter Mösseberg har avtal med Västra Götalandsregionen för att göra neuropsykiatriska utredningar. För att få mer information hur det går till och för att få en remiss till oss, kan du vända dig till din BUP- eller VUP-mottagning.

Neuropsykiatrisk utredning av barn

Vi utreder barn och ungdomar med misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och/eller autism.

Efter att vi har fått en remiss till oss skickar vi hem skriftlig information om hur utredningen kommer att gå till. Ni får även hem flera dokument att fylla i och returnera till oss. Det handlar om medgivande till inhämtande av journalkopior, skattningsformulär, barnets tidigare vårdkontakter samt kontaktuppgifter till en lärare.

För att vi ska kunna genomföra utredningen ska den vi utreder ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar.

Du kan alltid ta kontakt med oss på telefon 0515-433 17 om du har frågor. Du kan även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster 1177.se

Utredningsprocessen för barn

Vårt team som består av specialistläkare inom psykiatri och psykolog genomför utredningen under flera dagar. Både barnet och förälder intervjuas.

1

Psykolog

Hos psykologen får barnet göra uppgifter för att testa minne, koncentration, logisk förmåga, planering och språk. Barnet får fram sina resurser och begränsningar. Detta görs under en heldag eller två halvdagar.

2

Läkare

Läkaren ställer frågor om uppväxten och skoltiden, om eventuella sjukdomar, mediciner och tidigare behandling. Här görs även kroppslig undersökning, neurologstatus och neuromotorisk bedömning.

3

Resultatåtergivning

Psykolog och läkare presenterar resultatet av utredningen, rekommendationer om fortsatta stödinsatser och eventuell diagnos.

4

Skolåtergivning

Psykolog presenterar relevanta delar av utredningen och rekommendationer om fortsatta stödinsatser för skolans elevhälsoteam och undervisande lärare.

Neuropsykiatrisk utredning av vuxen

Vi utreder vuxna med misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och/eller autism.

Efter att vi har fått en remiss till oss skickar vi hem skriftlig information till dig om hur utredningen kommer att gå till. Du får även hem flera dokument som du ska fylla i och returnera till oss. Det handlar om medgivande till inhämtande av journalkopior, dina tidigare vårdkontakter samt kontaktuppgifter till någon anhörig som känt dig som liten. Den anhörige som du väljer kommer vi intervjua antingen via telefon eller att denne kommer till oss på mottagningen. Detta är mycket viktig information för din utredning.

För att vi ska kunna genomföra utredningen ska du ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar.

Du kan alltid ta kontakt med oss på telefon 0515-433 17 om du har frågor. Du kan även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster 1177.se

Utredningsprocessen för vuxen

Utredningen görs av vårt team som består av specialistläkare inom psykiatri, psykolog och arbetsterapeut. Utredningen görs dagtid och under flera dagar.

1

Läkare

Hos läkaren får du svara på frågor om uppväxten, skoltiden, vuxenlivet. Frågor om eventuella sjukdomar, mediciner och tidigare behandling. Läkaren gör även en kroppslig undersökning, neurologstatus och neuromotorisk bedömning.

2

Psykolog

Hos psykologen får du göra tester för att kartlägga t.ex. minne, koncentration, logisk förmåga, planering, språk m.m. Här kan dina resurser och begränsningar bli tydliga.

3

Arbetsterapeuten

Hos arbetsterapeuten får du svara på frågor om hur det fungerar för dig i vardagen. Arbetsterapeuten är också den som gör anhörigintervjun.

4

Resultatåtergivning

Du träffar läkaren och psykologen för att gå igenom resultatet. Du får information om eventuell diagnos och råd om vilka fortsatta stödinsatser du kan behöva för att må bättre, få bättre livskvalitet och kunna delta i meningsfulla aktiviteter i livet samt för dina möjligheter att klara studier och arbete.

Ersättningar att söka vid utredning

Vid utredning av barn

Du kan ansöka om tillfällig föräldrapenning de dagar du följer med ditt barn för neuropsykiatrisk utredning, de dokumenten hittar du här:

Om ditt barn är under 12 år:
Tillfällig föräldrapenning 

Om ditt barn fyllt 12 år men inte 16 år är detta det intyg du ska använda:
Tillfällig föräldrapenning Barn 12-16 år

Om du reser ett flertal gånger kan du begära reseersättning, det gör du här:
Ansökan om ersättning för sjukresa/frikort 

Vid utredning av vuxen

Om du reser ett flertal gånger kan du begära reseersättning, det gör du här:
Ansökan om ersättning för sjukresa/frikort 

Du kan få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan när du deltar i neuropsykiatrisk utredning och behövt avstå från arbete, det ansöker du om här: Förebyggande sjukpenning